Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób selektywnego odzysku jonów ołowiu lub cynku z roztworów wodnych wieloskładnikowych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

409947

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

27.10.2014

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

230306

Data otrzymania prawa

12.06.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

10/2018

Data upublicznienia

31.10.2018