Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Układ odtwarzający położenie wału silnika synchronicznego o magnesach trwałych PMSM,zwłaszcza dla silnika zasilanego poprzez dławik silnikowy lub filtr sinusoidalny

Creators

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

404195

Patent office submission date

04.06.2013

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

226654

Date of obtaining the right

14.03.2017

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

08/17

Made public date

31.08.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.