Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Egzoszkielet do analizy i wspomagania kinematyki ręki

Twórcy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

411484

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

05.03.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

226297

Data otrzymania prawa

20.01.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

07/17

Data upublicznienia

31.07.2017