Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Michał Nowak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

michal.nowak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 41

ORCID

0000-0003-2415-7005

ResearcherID

M-5621-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (16)

Rozdziały (16)

Książki (1)

Raporty (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (77)

Recenzje prac dyplomowych (96)

Wyniki (1)