Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Modyfikowany asfalt

Twórcy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Nazwa instytucji współuprawnionej

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

414316

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

08.10.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

231248

Data otrzymania prawa

10.10.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

2/2019

Data upublicznienia

28.02.2019