Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Babiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

michal.babiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 44

PBN ID

2313594

ResearcherID

N-6126-2015

ORCID

0000-0003-1919-8451

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (27)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS