Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób wytwarzania bionanokompozytów na bazie magnezu z udziałem ceramiki apatytowej

Twórcy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

410960

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

15.01.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

231858

Data otrzymania prawa

20.12.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

4/2019

Data upublicznienia

30.04.2019