Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób wytwarzania bionanokompozytów na bazie magnezu z udziałem ceramiki apatytowej

Creators

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Materials engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

410960

Patent office submission date

15.01.2015

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

231858

Date of obtaining the right

20.12.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

4/2019

Made public date

30.04.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.