Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Piezoelektryczny zawór sterujący

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

419528

Patent office submission date

19.11.2016

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

230898

Date of obtaining the right

13.09.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

12/2018

Made public date

31.12.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.