Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Adam Grzelka

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

adam.grzelka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 95

ORCID

0000-0002-9122-5920

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (9)

Rozdziały (27)

Raporty (11)