Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Estymacja głębi dla systemów wielowidokowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Dodatkowy tytuł

EN Depth estimation for multiview systems

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne

Rocznik: 2017 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • mapa głębi
  • segmentacja obrazu
  • system wielowidokowy
EN
  • depth map
  • image segmentation
  • multiview system
Strony (od-do)

479 - 482

URL

http://www.multimedia.edu.pl/publications/Estymacja-glebi-dla-systemow-wielowidokowych.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

9 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]