Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Adam Kaliszan

PBN ID

1491597

ResearcherID

G-4374-2014

ORCID

0000-0002-9216-9940

Google Scholar

n3g4F6EAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS