Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Adam Kaliszan

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Sieci Teleinformatycznych

E-mail

adam.kaliszan@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 09

ResearcherID

G-4374-2014

ORCID

0000-0002-9216-9940

Google Scholar

n3g4F6EAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska