Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badania symulacyjne wielousługowych systemów kolejkowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Simulation Studies of Multiservice Queueing Systems

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne

Rocznik: 2016 | Numer: nr 8-9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

1019 - 1024

DOI

10.15199/59.2016.8-9.54

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9