Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Adam Ślesiński

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

adam.slesinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 77

Artykuły (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS