Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

agnieszka.lawrynowicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 26

ORCID

0000-0002-2442-345X

ResearcherID

J-6681-2012

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (10)

Rozdziały (22)

Książki (2)

Raporty (8)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (26)

Recenzje prac dyplomowych (12)