Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

agnieszka.lawrynowicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 26

ResearcherID

J-6681-2012

ORCID

0000-0002-2442-345X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Rozdziały (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS