Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Automating Competency Questions Handling in Ontology Development Processes

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Automatyzacja wykorzystania pytań kompetencyjnych w wytwarzaniu ontologii

Language

english

Keywords
EN
  • SPARQL-OWL
  • ontologies
  • automatic translation
  • competency questions
PL
  • SPARQL-OWL
  • ontologie
  • tłumaczenie
  • pytania kompetencyjne
Abstract

EN The dissertation concerns the problems of automating the handling of competency questions in the processes of ontology development. Many methods in the field of ontology development use competency questions (questions in natural language that the ontology should answer correctly) to control the quality of the produced ontologies. Handling such questions was mainly a manual task, therefore the dissertation proposed two areas of automation: detection of vocabulary that should be modeled in the ontology and translation of competency questions into the SPARQL-OWL query language, thanks to which it is possible to gain access to knowledge modeled implicitly in the ontology. In order to construct the methods, two data sets were collected: one based on real competency questions, and a second, synthetic, artificially generated. The proposed methods were integrated with the existing approach to ontology development based on tests, showing how the methods can assist the ontology engineer.

PL Rozprawa dotyczy problemów automatyzacji obsługi pytań kompetencyjnych w procesach wytwarzania ontologii. Wiele metod z obszaru wytwarzania ontologii wykorzystuje pytania kompetencyjne (pytania w języku naturalnym na które ontologia powinna poprawnie odpowiedzieć) do kontroli jakości wytwarzanych ontologii. Obsługa takich pytań była zadaniem głównie manualnym, dlatego w rozprawie zaproponowano dwa obszary automatyzacji: wykrywanie słownictwa, które powinno zostać zamodelowane w ontologii i tłumaczenie pytań kompetencyjnych na język zapytań SPARQL-OWL, dzięki któremu można uzyskać dostęp do wiedzy zamodelowanej niejawnie w ontologii. W celu skonstruowania metod, zgromadzono dwa zbiory danych: oparty na rzeczywistych pytaniach kompetencyjnych, a także syntetyczny, sztucznie wygenerowany. Zaproponowane metody zintegrowano z istniejącym podejściem do wytwarzania ontologii w oparciu o testy pokazując w jaki sposób mogą one wspomóc inżyniera ontologii.

Number of pages

188

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

information and communication technology

Signature of printed version

DrOIN 2203

On-line catalog

to2023998703

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Raúl García-Castro

Place

Madrid, Spain

Date

31.03.2022

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Goczyła

Place

Gdańsk, Poland

Date

31.03.2022

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Maciej Piasecki

Place

Wrocław, Poland

Date

25.06.2022

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

30.09.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.