Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Agnieszka Żmieńko

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

agnieszka.zmienko@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 52

PBN ID

1698488

ResearcherID

L-1667-2014

ORCID

0000-0002-9128-7996

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=en&user=WMLTuo4AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS