Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

AthCNV: A Map of DNA Copy Number Variations in the Arabidopsis Genome

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja
[6.4] Nauki biologiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Plant Cell

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 32 | Numer: no. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

02.06.2020

Strony (od-do)

1797 - 1819

DOI

10.1105/tpc.19.00640

URL

http://www.plantcell.org/content/32/6/1797

Tryb otwartego dostępu

czasopismo hybrydowe

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

200

Impact Factor

9,618 [Lista 2019]