Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Alicja Szulc

Jednostka organizacyjna

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

Dział Informacji i Promocji

E-mail

alicja.szulc@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 10

ResearcherID

M-3725-2014

Artykuły (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (29)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS