Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The removal of sulfonamides from aqueous systems by electrochemical oxidation process combined with biological methods

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

poster

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

195 - 195

Książka

5th International European Young Engineers Conference

Zaprezentowany na

5th International European Young Engineers Conference, 20-22.04.2016, Warszawa, Polska