Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

Anton Pokhyl

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

anton.pokhyl@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 23