Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Bartosz Walter

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

bartosz.walter@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 80

ORCID

0000-0003-1212-2390

ResearcherID

A-3234-2013

Google Scholar

mDkW8hoAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (5)

Rozdziały (9)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (47)

Recenzje prac dyplomowych (16)