Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Beata Mądrecka-Witkowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

beata.madrecka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 16

PBN ID

2313663

ResearcherID

M-1698-2014

ORCID

0000-0002-7216-9134

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS