Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Dawid Mieloch

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

dawid.mieloch@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 97

ResearcherID

J-1908-2015

ORCID

0000-0003-0709-812X

Google Scholar

hOJGZ4wAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Rozdziały (37)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS