Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Dawid Mieloch

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

dawid.mieloch@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 97

ORCID

0000-0003-0709-812X

ResearcherID

J-1908-2015

Google Scholar

hOJGZ4wAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (12)

Rozdziały (74)

Raporty (11)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (5)

Recenzje prac dyplomowych (6)