Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Depth Estimation in Free Viewpoint Television

Autorzy

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Estymacja głębi w telewizji swobodnego punktu widzenia

Język

polski

Słowa kluczowe
EN
  • depth estimation
  • free viewpoint television
  • virtual views
PL
  • estymacja głębi
  • telewizja swobodnego punktu widzenia
  • widoki wirtualne
Streszczenie

EN The development of a novel depth estimation method for free viewpoint television systems is the main goal of research presented in this dissertation. In free viewpoint television the functionalities offered to a viewer are extended by the possibility of controlling the displayed viewpoint of a scene. The novel method for depth estimation proposed by the author of the dissertation consists of three primary achievements of this dissertation: the inter view consistent segment based depth estimation method, the temporal consistency enhancement that simultaneously increases temporal consistency of depth maps and reduces the complexity of estimation, and a new method of parallelisation for graph based depth estimation methods. The experimental results contain a comparison of the proposed depth estimation method with the reference method provided by the ISO/IEC MPEG group. The efficiency of the proposed method for variable estimation parameters and the results for the proposed methods of temporal enhancement and parallelisation were also included in the dissertation.

PL Stworzenie nowej metody estymacji map głębi przeznaczonej dla systemów telewizji swobodnego widzenia jest głównym celem badań, które zostały zaprezentowane w niniejszej rozprawie. W telewizji swobodnego punktu widzenia, możliwości widza są rozszerzone poprzez możliwość kontroli aktualnie oglądanego przez niego punktu widzenia sceny. Nowa metoda estymacji map głębi zaproponowana przez autora składa się na trzy główne osiągnięcia tej rozprawy: przestrzennie spójną metodę estymacji map głębi opartą na segmentacji widoków, metodę zwiększenia spójności czasowej map głębi zmniejszająca złożoność obliczeniową estymacji oraz nową metodę zrównoleglania procesu optymalizacji opartego na wykorzystaniu grafów. Zaprezentowane wyniki eksperymentalne zawierają porównanie prezentowanej metody estymacji z metodą odniesienia rozpowszechnioną przez grupę ISO/IEC MPEG. Wydajność proponowanej metody dla zmiennych parametrów estymacji i wyniki badań proponowanych usprawnień spójności czasowej i zrównoleglania obliczeń również zostały zawarte w rozprawie.

Liczba stron

116

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

telekomunikacja

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1957

Katalog on-line

to201990758

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Gauthier Lafruit

Miejsce

Bruksela, Belgia

Data

11.11.2018

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Paweł Strumiłło

Miejsce

Łódź, Polska

Data

06.11.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.12.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: multimedia