Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Depth Estimation in Free Viewpoint Television

Authors

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Estymacja głębi w telewizji swobodnego punktu widzenia

Language

polish

Keywords
EN
  • depth estimation
  • free viewpoint television
  • virtual views
PL
  • estymacja głębi
  • telewizja swobodnego punktu widzenia
  • widoki wirtualne
Abstract

EN The development of a novel depth estimation method for free viewpoint television systems is the main goal of research presented in this dissertation. In free viewpoint television the functionalities offered to a viewer are extended by the possibility of controlling the displayed viewpoint of a scene. The novel method for depth estimation proposed by the author of the dissertation consists of three primary achievements of this dissertation: the inter view consistent segment based depth estimation method, the temporal consistency enhancement that simultaneously increases temporal consistency of depth maps and reduces the complexity of estimation, and a new method of parallelisation for graph based depth estimation methods. The experimental results contain a comparison of the proposed depth estimation method with the reference method provided by the ISO/IEC MPEG group. The efficiency of the proposed method for variable estimation parameters and the results for the proposed methods of temporal enhancement and parallelisation were also included in the dissertation.

PL Stworzenie nowej metody estymacji map głębi przeznaczonej dla systemów telewizji swobodnego widzenia jest głównym celem badań, które zostały zaprezentowane w niniejszej rozprawie. W telewizji swobodnego punktu widzenia, możliwości widza są rozszerzone poprzez możliwość kontroli aktualnie oglądanego przez niego punktu widzenia sceny. Nowa metoda estymacji map głębi zaproponowana przez autora składa się na trzy główne osiągnięcia tej rozprawy: przestrzennie spójną metodę estymacji map głębi opartą na segmentacji widoków, metodę zwiększenia spójności czasowej map głębi zmniejszająca złożoność obliczeniową estymacji oraz nową metodę zrównoleglania procesu optymalizacji opartego na wykorzystaniu grafów. Zaprezentowane wyniki eksperymentalne zawierają porównanie prezentowanej metody estymacji z metodą odniesienia rozpowszechnioną przez grupę ISO/IEC MPEG. Wydajność proponowanej metody dla zmiennych parametrów estymacji i wyniki badań proponowanych usprawnień spójności czasowej i zrównoleglania obliczeń również zostały zawarte w rozprawie.

Number of pages

116

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1957

On-line catalog

to201990758

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Gauthier Lafruit

Place

Bruksela, Belgia

Date

11.11.2018

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Strumiłło

Place

Łódź, Polska

Date

06.11.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.12.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: multimedia

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.