Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

Ewa Szymańska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej

E-mail

ewa.szymanska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 62