Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Ewelina Rudnicka

Artykuły  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

ewelina.rudnicka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 62

ORCID

0000-0003-2808-5299

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (8)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (3)

Recenzje prac dyplomowych (7)