Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Ewelina Rudnicka

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

ewelina.rudnicka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 62

ORCID

0000-0003-2808-5299

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%