Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Filip Szwajca

ORCID

0000-0001-5724-0927

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%