Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Grażyna Jastrzębska

PBN ID

1481510

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 50%
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 50%

Rozdziały (11)

Legenda:  Indeksowane w WoS