Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza efektywności konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną w wyniku stosowania układów nadążnych dla warunków klimatycznych Polski

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The efficiency analysis of the solar conversion into electricity in case of using tracking systems in Polish climatic conditions

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • konwersja fotowoltaiczna
  • ogniwo słoneczne
  • modelowanie matematyczne
  • układ nadążny
  • bilans energetyczny
EN
  • photovoltaic conversion
  • solar cell
  • mathematical modeling
  • tracking system
  • energy balance
Liczba stron

387

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

elektrotechnika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1799

Katalog on-line

to201680806

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Tomasz Boczar

Miejsce

Opole, Polska

Data

16.03.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Marek Lipiński

Miejsce

Kraków, Polska

Data

14.03.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.05.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika, w specjalności: odnawialne źródła energii