Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Izabela Stępniak

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

izabela.stepniak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 17

PBN ID

1709652

ResearcherID

M-8573-2014

ORCID

0000-0002-8385-5412

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS