Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Stałe elektrolity polimerowe zawierające ciecze jonowe: przewodnictwo a oddziaływanie międzycząsteczkowe

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

183 - 184

Book

Materiały Polimerowe Pomerania Plast 2013, Międzyzdroje, 4-7 czerwca 2013

Presented on

Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, 4-7.06.2013, Międzyzdroje, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.