Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Cichoń

PBN ID

4021167

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%