Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Reliable and Energy-Efficient Spectrum Sensing in Cognitive Radio Systems

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Wiarygodne i energooszczędne metody detekcji zajętości zasobów widmowych w systemach radia kognitywnego

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • cognitive radio
  • spectrum sensing
  • cooperative spectrum sensing
  • energy efficiency
PL
  • radio kognitywne
  • detekcja zajętości zasobów widmowych
  • kooperacyjna detekcja zajętości zasobów widmowych
  • oszczędność energetyczna
Streszczenie

EN In the thesis the reliable and energy-efficient spectrum sensing has been analysed both autonomous and cooperative. In the first Chapter the essence of the spectrum sensing is presented. Chapter 2 is devoted to non-cooperative spectrum sensing where some spectrum sensing techniques have been implemented in hardware and software in various configurations. The analysis how the sensing methods are impacted by the hardware is also conducted. In Chapter 3 the implementation considerations are broadened to cooperative approaches. The correlation-based cooperative solution is investigated with included mobility of nodes and the new metric for election of the leader from the selected groups. In Chapter 4, the problem of energy-efficient cooperative spectrum sensing is addressed. The classification of main directions in energy-efficient CSS solutions has been proposed and the dependencies between CSS directions have been drawn. The analysis of promising energy-efficient directions has been done, including the improvement of clustering’s energy efficiency. Finally, the conclusions are drawn in Chapter 5.

PL W rozprawie poruszono tematykę wiarygodnej i energooszczędnej detekcji zajętości zasobów widmowych zarówno autonomicznej, jak i kooperacyjnej. W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę detekcji zajętości zasobów widmowych. Rozdział drugi został poświęcony detekcji autonomicznej, zaprezentowano w nim również implementacje sprzętowe i programowe wybranych algorytmów detekcji w różnych konfiguracjach. Przeanalizowano wpływ urządzeń na osiągi metod detekcji. W rozdziale trzecim rozważania rozszerzono do wariantu kooperacyjnej detekcji. Przebadano także algorytm korelacji decyzji, uwzględniając węzły mobilne i nową metryką wyboru liderów w grupach węzłów. W rozdziale czwartym przedstawiono problem energooszczędnych kooperacyjnych metod detekcji sygnałów. Zaproponowano autorską klasyfikację głównych kierunków oszczędności energetycznej, zdefiniowano także zależności między nimi. Dokonano analizy obiecujących rozwiązań, włączając poprawę oszczędności energetycznej w metodzie formowania klastrów. Pracę podsumowano w rozdziale piątym.

Liczba stron

146

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

telekomunikacja

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1822

Katalog on-line

to20179027

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Piotr Gajewski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

10.02.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Roberto Verdone

Miejsce

Bolonia, Włochy

Data

27.02.2017

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

18.04.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: radiokomunikacja