Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Reliable and Energy-Efficient Spectrum Sensing in Cognitive Radio Systems

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Wiarygodne i energooszczędne metody detekcji zajętości zasobów widmowych w systemach radia kognitywnego

Language

english

Keywords
EN
  • cognitive radio
  • spectrum sensing
  • cooperative spectrum sensing
  • energy efficiency
PL
  • radio kognitywne
  • detekcja zajętości zasobów widmowych
  • kooperacyjna detekcja zajętości zasobów widmowych
  • oszczędność energetyczna
Abstract

EN In the thesis the reliable and energy-efficient spectrum sensing has been analysed both autonomous and cooperative. In the first Chapter the essence of the spectrum sensing is presented. Chapter 2 is devoted to non-cooperative spectrum sensing where some spectrum sensing techniques have been implemented in hardware and software in various configurations. The analysis how the sensing methods are impacted by the hardware is also conducted. In Chapter 3 the implementation considerations are broadened to cooperative approaches. The correlation-based cooperative solution is investigated with included mobility of nodes and the new metric for election of the leader from the selected groups. In Chapter 4, the problem of energy-efficient cooperative spectrum sensing is addressed. The classification of main directions in energy-efficient CSS solutions has been proposed and the dependencies between CSS directions have been drawn. The analysis of promising energy-efficient directions has been done, including the improvement of clustering’s energy efficiency. Finally, the conclusions are drawn in Chapter 5.

PL W rozprawie poruszono tematykę wiarygodnej i energooszczędnej detekcji zajętości zasobów widmowych zarówno autonomicznej, jak i kooperacyjnej. W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę detekcji zajętości zasobów widmowych. Rozdział drugi został poświęcony detekcji autonomicznej, zaprezentowano w nim również implementacje sprzętowe i programowe wybranych algorytmów detekcji w różnych konfiguracjach. Przeanalizowano wpływ urządzeń na osiągi metod detekcji. W rozdziale trzecim rozważania rozszerzono do wariantu kooperacyjnej detekcji. Przebadano także algorytm korelacji decyzji, uwzględniając węzły mobilne i nową metryką wyboru liderów w grupach węzłów. W rozdziale czwartym przedstawiono problem energooszczędnych kooperacyjnych metod detekcji sygnałów. Zaproponowano autorską klasyfikację głównych kierunków oszczędności energetycznej, zdefiniowano także zależności między nimi. Dokonano analizy obiecujących rozwiązań, włączając poprawę oszczędności energetycznej w metodzie formowania klastrów. Pracę podsumowano w rozdziale piątym.

Number of pages

146

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1822

On-line catalog

to20179027

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr Gajewski

Place

Warszawa, Polska

Date

10.02.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Roberto Verdone

Place

Bolonia, Włochy

Date

27.02.2017

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.04.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: radiokomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.