Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Lech Maligranda

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Matematyki

E-mail

lech.maligranda@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 20

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.3 Matematyka: 100%