Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Engineering and technology
Automation, electronics, electrical engineering and space technology
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Matematyka


Historia Wydziału ma swój początek w 1929 r., kiedy to Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zmienił nazwę działającej od 1919 r. Państwowej Szkoły Budowy Maszyn na Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki, powołując Wydział Elektryczny. W związku z wprowadzeniem nowych dyscyplin naukowych i zmianą struktury organizacyjnej Uczelni z dniem 1 stycznia 2020 r., Wydział Elektryczny przekształcił się w Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki.

W skład Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki wchodzą następujące Instytuty:
- Instytut Automatyki i Robotyki
- Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
- Instytut Matematyki
- Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej.

Priorytetowe obszary badawcze Wydziału lokują się w obszarze szeroko rozumianej automatyki, robotyki, elektrotechniki, elektroniki, elektromobilności i technologii kosmicznych. Szczególna uwaga władz Wydziału zwrócona jest na prowadzenie prac naukowych z obszaru badań stosowanych oraz rozwojowych, a także na możliwości skutecznego ich transferu do przemysłu i gospodarki. Wydział prowadzi badania na światowym poziomie, uczestnicząc w wielomilionowych projektach międzynarodowych finansowanych przez Komisję Europejską, jak Robotic tEchnologies for the Manipulation of cOmplex DeformabLe Linear objects (REMODEL) czy subTerranean Haptic InvestiGator (THING).

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=16


Strona Wydziału: https://creef.put.poznan.pl/
E-mail: creef@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Architectural works  |  Reports  |  Dissertations  |  Theses  |  IP outcomes

Articles (522)

Chapters (242)

Books (12)

Miscs (1)

Architectural works (1)

Reports (220)

Dissertations (22)

Theses (1701)

IP outcomes (24)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.