Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Leszek Wittenbeck

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Matematyki

E-mail

leszek.wittenbeck@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 32

ORCID

0000-0003-3223-5704

ResearcherID

M-9030-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
6.3 Matematyka: 25%

Artykuły (7)

Rozdziały (11)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (6)

Recenzje prac dyplomowych (7)