Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Łukasz Matuszewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

lukasz.matuszewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 55

ORCID

0000-0002-5795-3246

ResearcherID

M-8281-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (16)

Rozdziały (6)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (2)

Recenzje prac dyplomowych (5)