Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Maciej Komosiński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

maciej.komosinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 31

ORCID

0000-0001-8438-5574

ResearcherID

L-8801-2014

Google Scholar

FG4VC_8AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (14)

Rozdziały (5)

Rozprawa doktorska