Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Małgorzata Sterna

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

malgorzata.sterna@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 82

ORCID

0000-0002-3845-8194

ResearcherID

F-7754-2014

Google Scholar

AiP8oWQAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (3)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (20)

Recenzje prac dyplomowych (13)