Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kombinatoryczne aspekty nieklasycznego sekwencjonowania DNA przez hybrydyzację

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

160

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1395

Katalog on-line

to201258963

Pierwsza recenzja

Małgorzata Sterna

Miejsce

Poznań, Polska

Data

21.09.2011

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Świerniak

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

28.10.2011

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.10.2011

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka