Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Kombinatoryczne aspekty nieklasycznego sekwencjonowania DNA przez hybrydyzację

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

160

Signature of printed version

DrOIN 1395

On-line catalog

to201258963

First review

Małgorzata Sterna

Place

Poznań, Polska

Date

21.09.2011

Language

polish

Second review

Andrzej Świerniak

Place

Gliwice, Polska

Date

28.10.2011

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.10.2011

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.