Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant ze Szkoły Doktorskiej

mgr inż. Maria Wiśniewska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

E-mail

maria.wisniewska@doctorate.put.poznan.pl

Telefon

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%