Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Marian Radny

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

marian.radny@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 90

PBN ID

1491795

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%