Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ defektów strukturalnych na właściwości elektronowe powierzchni izolatorów topologicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Język

polski

Liczba stron

74

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1770

Katalog on-line

to201680808

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Andrzej Jezierski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

11.03.2016

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Zbigniew Łodziana

Miejsce

Kraków, Polska

Data

02.05.2016

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

05.09.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk fizycznych w dyscyplinie: fizyka