Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant

mgr inż. Mateusz Lorkiewicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

mateusz.a.lorkiewicz@doctorate.put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 46

Google Scholar ---