Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Mirosława Przybylska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informatycznych

E-mail

miroslawa.przybylska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 88

PBN ID

1494489

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS