Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Koncepcja ilościowego przedstawienia zagrożeń występujących na terenie budowy

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Conception of quantitative presentation of the threats happening in construction

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2018 | Numer: nr 76

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • sektor budowlany
  • bezpieczeństwo
  • zagrożenie
  • nieprawidłowości
EN
  • construction sector
  • security
  • threat
  • irregularities
Strony (od-do)

7 - 20

DOI

10.21008/j.0239-9415.2018.076.01

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]