Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paula Ratajczak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

paula.ratajczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 38

ORCID

0000-0002-8898-3886

ResearcherID

B-1217-2016

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=zc-kjnoAAAAJ&hl=fr&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (22)

Promotorstwo prac dyplomowych (4)

Recenzje prac dyplomowych (4)