Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paweł Jakóbczyk

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

pawel.jakobczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 66

ResearcherID

M-8125-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%