Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paweł Liskowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

pawel.liskowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 20

ResearcherID

N-4342-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (13)

Rozprawa doktorska