Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Neural estimation of interaction outcomes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • surrogate fitness
  • test-based problems
  • neural networks
  • autoencoders
Strony (od-do)

1055 - 1062

DOI

10.1145/3205455.3205600

URL

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3205600

Książka

GECCO '18 : Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference

Zaprezentowany na

GECCO '18 Genetic and Evolutionary Computation Conference, 15-19.07.2018, Kyoto, Japan

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

20

Punktacja MNiSW / konferencja (CORE)

140

Publikacja indeksowana w

WoS (15)